(Xem Kiệu)

(Xem Slingshot)

(Xem Ném đá)

(Xem Bướm)

(Xem Night of Power)

Những giấc mơ với bơ tượng trưng cho một yếu tố hoặc tình hình mà làm cho những điều tốt hơn mà không có nó. Một điều không tốt như vậy nếu bạn không có nó. Một cải tiến, cải thiện hoặc nô lệ. Nó cũng có thể đại diện cho một cái gì đó để làm cho một tình huống chạy mượt mà hơn. Tiêu cực, bơ có thể phản ánh một hối lộ.

Ước mơ được trong khủng bố tượng trưng cho một cảm giác hỗn loạn với những lo ngại chưa được giải quyết hoặc bất an. Bạn đang gặp phải rất nhiều rắc rối đối đầu hoặc gặp phải một vấn đề. Bạn có thể cảm thấy một mất kiểm soát với cái gì mà sợ hãi bạn. Ngoài ra, khủng bố có thể phản ánh cảm xúc mà bạn sợ hãi hoặc bất an đang được đùa giỡn.

(Xem Bọ Cạp)

(Xem Nhấn)