Ước mơ về tương tự của riêng bạn tượng trưng cho mối quan tâm của bạn về việc bị xuyên tạc hoặc thay thế. Cảm thấy rằng ai đó có thể thay mặt bạn. Nó cũng có thể là đại diện của cảm xúc của bạn hướng tới việc được giúp đỡ sau lưng của bạn. Không thích được nói chuyện về cho. Một người bạn đại diện nguy hiểm hoặc không có sự cho phép của bạn. Tiêu cực, nhìn thấy tương tự của riêng bạn có thể đại diện cho việc kiểm tra những suy nghĩ và cảm xúc của người mơ về những hành động phủ định của mình. Sốc để tìm hiểu rằng bạn đã làm điều gì đó xấu hoặc khó chịu (như nghe một câu chuyện về bản thân bạn say rượu hoặc ngáy). Cảm thấy đóng khung hoặc lắp đặt. Cảm xúc của bạn về một lời nói dối về bạn. Ngoài ra, nhìn thấy tương tự của riêng bạn có thể đại diện cho ghen tuông hoặc cảm giác ngu ngốc mà bạn đã không làm điều gì đó cho chính mình đầu tiên. Tích cực, nhìn thấy tương tự của riêng bạn có thể phản ánh một người hữu ích hoặc các nguồn lực trong cuộc sống của bạn những người làm những điều thay mặt cho bạn để giúp bạn mà không yêu cầu. Ai đó có thể đã làm một cái gì đó cho bạn rằng trước tiên bạn không tin là có thể.

Những ước mơ về một gác mái tượng trưng cho những điều bạn nghĩ rằng bạn không tôn trọng. Một cái gì đó hoặc ai đó trong gác mái tượng trưng cho những nó là bạn không tôn trọng. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước của một người đàn ông được bên trong gác mái của mình. Trong cuộc sống thực, ông đã có một ông chủ đòi hỏi người mà ông thường xuyên dối và nói xấu về lưng.

…(Hiệp sĩ | Áo choàng) Để khoác lên mình một lực lượng mới trong giấc mơ có nghĩa là phong tước hiệp sĩ cho một người đã mất cấp bậc hoặc chức vụ. Nó cũng có nghĩa là tăng ga cho một người được bổ nhiệm, mặc một bộ quần áo mới, hoặc thường xuyên tranh chấp với vợ của một người. Mặc một trang phục mới trong giấc mơ cũng có thể đại diện cho tình yêu của một người để chủ trì người khác hoặc được coi là một người vĩ đại….